Työttömyyskassa


Työttömyyskassan tehtävänä on maksaa jäsenilleen ansioturvaa työttömyyden aikana.

Työttömyyskassa maksaa erilaisia etuuksia jäsenilleen. Etuuksia ovat ansiopäiväraha, liikkuvuusavustus ja vuorottelukorvaus. Etuuksien saamiselle on ehtoja, joista löydät enemmän tietoa työttömyyskassa sivuilta. Etuuksien maksaminen perustuu muun muassa Työttömyysturvalakiin ja Vuorotteluvapaalakiin.